Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
131 Tiếp nhận Thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
132 Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết