Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
81 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
82 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
83 Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
84 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
85 Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (HC) Mức độ 4 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
86 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho tổ chức thuộc địa phương Mức độ 4 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
87 Cấp giấy phép phổ biến phim Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
88 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
89 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
90 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
91 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
92 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
93 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
94 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
95 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
96 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
97 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
98 Cấp Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
99 Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
100 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 4 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết