Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
61 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đổi với môn Karate Mức độ 4 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
62 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness Mức độ 4 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
63 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu Mức độ 2 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
64 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận Mức độ 3 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
65 Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức độ 3 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
66 Giấy lại giấy chứng nhận chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mức độ 3 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
67 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức. Mức độ 2 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
68 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Mức độ 3 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
69 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Mức độ 4 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
70 Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
71 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
72 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
73 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
74 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
75 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
76 Cấp giấy giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
77 Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
78 Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sư tầm di sản phi vật thể tại địa phương Mức độ 4 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
79 Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
80 Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết