Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
21 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
22 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
23 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
24 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
25 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
26 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao cho khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
27 1. Tiếp công dân Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
28 2. Xử lý Đơn Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
29 3. Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
30 4. Giải quyết khiếu nại lần hai Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
31 5. Giải quyết tố cáo Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
32 1. Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng Chống Tham Nhũng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
33 2. Thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng Chống Tham Nhũng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
34 3. Xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng Chống Tham Nhũng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
35 4. Tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Phòng Chống Tham Nhũng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
36 5. Thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Phòng Chống Tham Nhũng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billiards và snooker Mức độ 3 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
38 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn Mức độ 3 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
39 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn Mức độ 3 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
40 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá Mức độ 3 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết