Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
161 03. Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Mức độ 2 Y tế dự phòng Sở Y tế Chi tiết
162 04. Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Mức độ 2 Y tế dự phòng Sở Y tế Chi tiết
163 05. Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Mức độ 2 Y tế dự phòng Sở Y tế Chi tiết
164 06. Cấp giấy phép vận chuyển hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2 Y tế dự phòng Sở Y tế Chi tiết
165 07. Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Mức độ 3 Y tế dự phòng Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
166 08. Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm Mức độ 3 Y tế dự phòng Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
167 09. Công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động đối với cơ sở y tế thuộc thẩm quyền Sở Y tế Mức độ 2 Y tế dự phòng Sở Y tế Chi tiết
168 10. Công bố cơ sở đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động Mức độ 2 Y tế dự phòng Sở Y tế Chi tiết
169 11. Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II Mức độ 2 Y tế dự phòng Sở Y tế Chi tiết
170 12. Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Mức độ 2 Y tế dự phòng Sở Y tế Chi tiết
171 13. Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng Mức độ 2 Y tế dự phòng Sở Y tế Chi tiết
172 14. Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Mức độ 3 Y tế dự phòng Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
173 15. Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự Mức độ 2 Y tế dự phòng Sở Y tế Chi tiết
174 16. Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất Mức độ 2 Y tế dự phòng Sở Y tế Chi tiết
175 17. Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ Mức độ 2 Y tế dự phòng Sở Y tế Chi tiết
176 18. Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng Mức độ 2 Y tế dự phòng Sở Y tế Chi tiết
177 19. Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Mức độ 2 Y tế dự phòng Sở Y tế Chi tiết
178 20. Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng Mức độ 2 Y tế dự phòng Sở Y tế Chi tiết
179 21. Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý Mức độ 2 Y tế dự phòng Sở Y tế Chi tiết
180 22. Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý Mức độ 2 Y tế dự phòng Sở Y tế Chi tiết