Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
61 151. Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Mức độ 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
62 152. Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Mức độ 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
63 153. Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Mức độ 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
64 154. Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Mức độ 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
65 155. Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Mức độ 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
66 156. Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Mức độ 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
67 157. Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động Mức độ 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
68 158. Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất Mức độ 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
69 159. Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai Mức độ 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
70 160. Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần Mức độ 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
71 161. Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động Mức độ 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
72 162. Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát Mức độ 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
73 163. Khám giám định tổng hợp Mức độ 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
74 23. Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Mức độ 3 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Nộp hồ sơ Chi tiết
75 24. Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý Mức độ 2 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Chi tiết
76 25. Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Mức độ 2 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Chi tiết
77 26. Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Mức độ 2 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Chi tiết
78 27. Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Mức độ 3 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
79 28. Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng Mức độ 3 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
80 29. Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Mức độ 3 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết