Kích hoạt tài khoản

Vui lòng nhập mã kích hoạt tài khoản được gửi đến số điện thoại của bạn.

Lưu ý: Tên truy cập và số điện thoại di động là thông tin nhập khi đăng ký tài khoản. Trường hợp bạn không nhận được mã kích hoạt tài khoản, vui lòng bấm vào đây để nhận lại mã kích hoạt.

Thông tin kích hoạt tài khoản
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
Lưu ý: Trường hợp bạn không kích hoạt được tài khoản, xin vui lòng liên hệ Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Cần Thơ để được hổ trợ.